Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Oversigt over retningslinjer Retningslinjekort Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Statslige forudsætninger Landsplanredegørelse Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for detailhandel Regional udviklingsplan Statslige interesser 2013

Statslige interesser 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013 er udarbejdet for, at kommuneplanlægning kan forløbe uden store konflikter mellem statslige og kommunale interesser. På en række områder har regeringen spillet ud med initiativer, som kommunerne skal følge op i deres planlægning. Det gælder ikke mindst initiativer som:

  • Grøn Vækst
  • Grøn Transport
  • Plads til flere vindmøller
  • Danmark i balance i en global verden

Eksterne links