Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Oversigt over retningslinjer Retningslinjekort Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Statslige forudsætninger Landsplanredegørelse Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for detailhandel Regional udviklingsplan Statslige interesser 2013

Regional udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan er en fælles vision med pejlemærker for Region Hovedstadens samlede udvikling. Den er retningsgivende og har til formål at koordinere de regionale behov.

Den kommunale planlægning må ikke stride mod den regionale udviklingsplan. Den gældende regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden på tidspunktet for udarbejdelsen af kommuneplanen er Regional Udviklingsplan 2012 ”Vi gi’r Nordeuropa et nyt gear”.

Eksterne links