Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Oversigt over retningslinjer Retningslinjekort Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Statslige forudsætninger Landsplanredegørelse Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for detailhandel Regional udviklingsplan Statslige interesser 2013

Landsplanredegørelse

Landsplanredegørelsen er statens overordnede politiske udmelding om målene for den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling af Danmark.

Kommuneplan 2013-2025 for Glostrup Kommune må ikke være i strid med landsplanredegørelsen.
Den gældende landsplanredegørelse på tidspunktet for udarbejdelsen af kommuneplanen er landsplanredegørelse 2013 ”Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark”.