Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Oversigt over retningslinjer Retningslinjekort Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Statslige forudsætninger Landsplanredegørelse Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for detailhandel Regional udviklingsplan Statslige interesser 2013

Landsplandirektiv for detailhandel

Glostrup Kommune er omfattet af Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel i hovedstadsområdet fra november 2008.

Landsplandirektivet fastlægger beliggenheden af bymidten til detailhandel i Glostrup. Hvis bymidteafgrænsningen ønskes ændret, skal den statistiske metode benyttes som beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. september 2007.

Ifølge landsplandirektivet har kommunen selv kompetence til i kommuneplanlægningen at udlægge nye bydelscentre med en maksimal ramme på 5.000 m².