Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Oversigt over retningslinjer Retningslinjekort Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Statslige forudsætninger Landsplanredegørelse Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for detailhandel Regional udviklingsplan Statslige interesser 2013

Fingerplan 2013

Fingerplan 2013 er et landsplandirektiv for hovedstadsområdet. Glostrups kommuneplan skal være i overensstemmelse med landsplandirektivet.

I Fingerplan 2013 er Glostrup en del af det ydre storbyområde (byfingrene). Det betyder, at Glostrup skal overholde paragrafferne i Fingerplanen, som omhandler det ydre storbyområde, og kommuneplanen er derfor i overensstemmelse med reglerne om:

 • Byudvikling og -omdannelse af regional betydning
 • Rækkefølgebestemmelser
 • Redegørelse for trafik og miljøkonsekvenser
 • Rammer for kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde
 • Stationsnære områder og kerneområder
 • Byfunktioner af intensiv karakter og regional karakter
 • Særregler for kontorer
 • Rækkefølge forhandles med staten
 • Stationsnære områder fremmes i rækkefølgen
 • Arealreservationer til kollektiv trafik
 • Arealreservationer til veje

Eksterne links