Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Retningslinjekort Oversigt over retningslinjer Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Statslige forudsætninger

Oversigt over retningslinjer

Oversigten herunder viser de forskellige retningslinjer indeholdt i Kommuneplan 2013-2025. Linket åbner den relevante retningslinje i et nyt vindue.

Byudvikling

Retningslinjer for stationsnære kerneområder
Retningslinjer for stationsnære områder
Retningslinjer for detailhandel
Retningslinjer for butiksstørrelser

Infrastruktur

Retningslinjer for veje
Retningslinjer for parkering
Retningslinjer for supercykelstier
Retningslinjer for regionale rekreative stier
Retningslinjer for Glostrup Station
Retningslinjer for vandforsyning og vandindvinding
Retningslinjer for spildevand
Retningslinjer for naturinteresser
Retningslinjer for Vestskoven
Retningslinjer for lavbundsarealer
Retningslinje for Ejby Mose

Klima/miljø

Retningslinjer for prioriteret rækkefølge af klimatilpasning
Retningslinjer for klimatilpasning af kloakker
Retningslinjer for klimatilpasning af parker, veje og vandløb
Retningslinjer for klimatilpasning af matrikler
Retningslinjer for støjfølsom anvendelse
Retningslinjer for stilleområder

Retningslinjer for grundvand
Retningslinjer for Vestforbrænding
Retningslinjer for vindmøller
Retningslinjer for Harrestrup Å

Glostrup i dag

Retningslinjer for zoneforhold
Retningslinjer for boliger i stationsnære områder
Retningslinjer for kolonihaver
Retningslinjer for kulturlandskabet og geologi