Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Oversigt over retningslinjer Retningslinjekort Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Endelig kommuneplan Forslag til kommuneplan Kommuneplantillæg Statslige forudsætninger

Forslag til kommuneplan

Forslag til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2014 og offentliggjort i Folkebladet og på PlansystemDK den 28. maj 2014. Kommuneplanforslaget var i høring fra den 28. maj 2014 til den 6. august 2014.

En PDF-udgave af Forslag til Kommuneplan 2013-2025 som den så ud da den var i høring fra den 28. maj til den 6. august 2014 kan hentes her pdf Forslag til kommuneplan 2013-2025 (8.4 MB)

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. september 2014 at sende kommuneplanforslaget i fornyet høring fra den 1. oktober 2014 til den 3. december 2014. Det reviderede forslag kan hentes her pdf Kommuneplan 2013-2025_fornyet høring.pdf (12.6 MB)