Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Retningslinjekort Oversigt over retningslinjer Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Endelig kommuneplan Forslag til kommuneplan Kommuneplantillæg Statslige forudsætninger

Endelig kommuneplan

Kommuneplan 2013-2025 er endeligt vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse den 11. februar 2015 og offentliggjort den 25. marts 2015.

En PDF-udgave af Kommuneplan 2013-2025 som den så ud ved offentliggørelsen den 25. marts 2015 kan hentes her pdf kommuneplan20132015.pdf (7.7 MB).