Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen Sammenfattende miljøredegørelse Miljøvurdering Oversigt over retningslinjer Retningslinjekort Siden Kommuneplan 2009-2021 Ændringer efter vedtagelsen Endelig kommuneplan Forslag til kommuneplan Kommuneplantillæg Statslige forudsætninger

Ændringer efter vedtagelsen

På disse sider vil Kommuneplan 2013-2025 kunne ses, som det så ud, da kommuneplanforslaget blev sendt i offentlig høring. Den endelige kommuneplan vil kunne hentes som pdf, når den er politisk vedtaget. Derudover vil kommuneplantillæg blive tilgængelige efterhånden, som de vedtages.