Kommuneplan 2013-2025

HT02

Bestemmelser

Områdenavn
Letbanestation ved Hersted

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Specifik anvendelse
Trafikanlæg

Områdets anvendelse
Letbaneanlæg med tilhørende servicefunktioner

Zone
Byzone

Max højde
5 m

Max. antal etager
1 etage

Bebyggelsesprocent
20

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget