Kommuneplan 2013-2025

HT01

Bestemmelser

Områdenavn
Varmeværket ved Essedal

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Specifik anvendelse
Forsyningsanlæg

Områdets anvendelse
Fjernvarmeværk o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget