Kommuneplan 2013-2025

HR10

Bestemmelser

Områdenavn
Grønt område langs Vestskoven i Hvissinge

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Grønt område, børneinstitution, beboerhus o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
2

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget