Kommuneplan 2013-2025

HR09

Bestemmelser

Områdenavn
Offentligt område mellem Vestre Lindeskov og Degnestien

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Grønt område, park o.l.

Zone
Byzone

Max højde
5 m

Max. antal etager
1 etage

Bebyggelsesprocent
10

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget