Kommuneplan 2013-2025

HR08

Bestemmelser

Områdenavn
Hvissinge Gadekær

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Grønt område, park o.l.

Zone
Byzone

Landskab
Karakteristiske hegn, træer og bygninger skal bevares

Notat
Området må ikke bebygges

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget