Kommuneplan 2013-2025

HR07

Bestemmelser

Områdenavn
Robinialunden ved Byparkvej

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Grønt område, park o.l.

Zone
Byzone

Landskab
Bevaringsværdig beplantning skal bevares. Hvis dette ikke er muligt, skal genplantning påregnes indenfor området

Notat
Området må ikke bebygges

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget