Kommuneplan 2013-2025

HR06

Bestemmelser

Områdenavn
Idrætsområde ved Hvissingevej

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Idrætsanlæg

Områdets anvendelse
Fritidsformål, idrætsanlæg o.l.

Zone
Byzone

Max højde
11 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
10

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget