Kommuneplan 2013-2025

HR05

Bestemmelser

Områdenavn
Fælles friareal for boligbebyggelsen Hvissinge Landsby

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Grønt område, friareal
Friareal for den tilstødende boligbebyggelse

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Området må ikke bebygges

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget