Kommuneplan 2013-2025

HR03

Bestemmelser

Områdenavn
Fælles friareal for bebyggelsen ved Bystien og Fuglestien

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Grønt område, friareal
Friareal for den tilstødende tæt-lav boligbebyggelse

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Området må ikke bebygges

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget