Kommuneplan 2013-2025

HO12

Bestemmelser

Områdenavn
Område til offentlige formål ved Essedal

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Sociale institutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: børneinstitution, klubhus, idrætsanlæg, parkering o.l.

Zone
Byzone

Max højde
11 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
15

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget