Kommuneplan 2013-2025

HO10

Bestemmelser

Områdenavn
Dalvangen

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Sociale institutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: offentlig service, plejehjem, ældreboliger, dagcenter, børneinstitution o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget