Kommuneplan 2013-2025

HO09

Bestemmelser

Områdenavn
Hvissingegård

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Område til offentlige formål

Områdets anvendelse
Offentlige formål: Børneinstitution, administration, håndværk, lagervirksomhed o.l., samt boliger

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Hvissingegårds karakteristiske bebyggelsesstruktur skal bevares

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget