Kommuneplan 2013-2025

HO08

Bestemmelser

Områdenavn
Område ved Essedal til offentlige formål

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Område til offentlige formål

Områdets anvendelse
Offentlig formål: institution, idrætsanlæg og andre offentlige formål

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Der må max opføres 250 m² ny bebyggelse
Facadehøjden på ny bebyggelse må max være 2,5 m
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget