Kommuneplan 2013-2025

HO06

Bestemmelser

Områdenavn
Offentligt område nord for Vældegårdsvej og øst for Degnestien

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Sociale institutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: institutioner, fritidsformål o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
35

Notat
Hvissingegårds karakteristiske bebyggelsesstruktur skal bevares

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget