Kommuneplan 2013-2025

HO05

Bestemmelser

Områdenavn
Offentligt område nord for Vældegårdsvej og vest for Degnestien

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Kulturelle institutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: møde-, klub, kulturformål o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
35

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget