Kommuneplan 2013-2025

HO03

Bestemmelser

Områdenavn
Offentligt område ved Rødkælkevej

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Sociale institutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: børneinstitution, ældreboliger o.l. samt varmecentral til betjening af kvarteret

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
30

Landskab
Der skal udlægges et beplantnings- og afskærmningsbælte ved det mod øst beliggende boligområde

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget