Kommuneplan 2013-2025

HE02

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Hvissingevej, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Lettere industri

Områdets anvendelse
Lettere industri-, værksteds-, vognmands- og lagervirksomhed som svarer til miljøklasse 1-3 i Miljøhåndbogen
Kontor og administration må etableres i tilknytning til øvrige formål dog maksimalt 1.500 m² pr samlede faste ejendom.

Zone
Byzone

Max højde
20

Max. antal etager
4 etager

Notat
Der skal fastlægges byggelinjer, der sikrer at ny bebyggelse generer naboområder mindst muligt
Der skal fastlægges bestmmelser, der sikrer en hensigtsmæssig trafiksikker adgang for tung trafik
Det byggede grundareal må ikke overstige 50% af grundens samlede areal
Skorstene er undtaget fra maxhøjde
Ny randbebyggelse langs vejene skal af hensyn til støjafskærmning opføres i min. 2 etager dog max. 4 etager
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

BEBYGPCTAR
50

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget