Kommuneplan 2013-2025

HE01

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Paul Bergsøes Vej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Lettere industri

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: industri- og håndværksvirksomhed i miljøklasse 1-3, servicevirksomhed, kontor
Der kan i området etableres kontorer over 1500 m², da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max højde
20

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget