Kommuneplan 2013-2025

HC04

Bestemmelser

Områdenavn
Stationsområdet ved Hersted Industripark

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor og serviceerhverv
Offentlige formål: service, undervisning og administration
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde
Der kan ikke etableres boliger indenfor området

Zone
Byzone

Max. antal etager
5 etager

Bebyggelsesprocent
90

Notat
Ny bebyggelse skal opføres med min. 3 etager og max. 5 etager
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearaler skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget