Kommuneplan 2013-2025

HC03

Bestemmelser

Områdenavn
Lokalcenter og etageboligområde ved Glentevej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Boliger
Lokalcenter: udvalgsvare- og dagligvarebutikker
Lokalcenteret må ikke overstige 1500 m²
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
2 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
45

Notat
Bebyggelsesprocenten for område HC 3 og HB3 må samlet være 45
Området skal bebygges efter en samlet plan
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget