Kommuneplan 2013-2025

HC01

Bestemmelser

Områdenavn
Lokalcenter i Hvissinge

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Boliger
Lokalcenter: udvalgsvare- og dagligvarebutikker, liberalt erhverv, kundeorienterede serviceerhverv som restauranter, offentlige formål
Centeret må ikke overstige 2.400 m²
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m²
Der må maksimalt etableres 1.500 m² kontorerhverv på den enkelte ejendom

Zone
Byzone

Max højde
14 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
60

Landskab
Der skal sikres arealer til grønne områder, der forbinder bydelen med Vestskoven

Notat
Der skal sikres arealer til adgangsveje, vejforlægninger, stier og hastighedsdæmpende anlæg
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget