Kommuneplan 2013-2025

HB21

Bestemmelser

Områdenavn
Parcelhusområde ved Langagervej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 700 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
25

Landskab
Ved lokalplanlægning skal karakteristisk beplantning bevares

Notat
Efter en samlet planlægning kan mindste grundstørrelsen ændres til min. 600 m²
Bebyggelsesproceten for grunde under 700 m² kan hæves til 30, hvis bebyggelsen opføres med 1 etage med udnyttet tagetage
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget