Kommuneplan 2013-2025

HB17

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde i forlængelse af Byparkvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Zone
Byzone

Max højde
11,5 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Tæt-lav bebyggelse må opføres i 2 etager med en max. højde på 8,5 m høj
Etagebebyggelse må opføres i 3 etager med en max. højde på 11,5 m
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget