Kommuneplan 2013-2025

HB15

Bestemmelser

Områdenavn
Rækkehusområde i den sydlige del af Hvissinge Landsby

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Tæt lav

Områdets anvendelse
Tæt-lav boliger
Erhvervsformål: Liberale erhverv

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Tage skal være et symmetrisk saddeltag med en hældning på min. 45 grader
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget