Kommuneplan 2013-2025

HB14

Bestemmelser

Områdenavn
Parcelhusområde omkring Erdalsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 700 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
30

Notat
Efter en samlet planlægning kan mindste grundstørrelsen ændres til min. 600 m²
Bebyggelsesprocenten for grunde under 600 m² kan hæves til 35
Områdets helhedspræg skal bevares
Hegning langs vejene skal ske som levende hegn, stakit eller stensætning
Facaderne langs vejen må ikke ændres uden kommunalbestyrelsens godkendelse
Der må maks. afledes regnvand vra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget