Kommuneplan 2013-2025

HB12

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde ved Dalvangsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Kollektive anlæg fx børneinstitutioner
Mindre butikker til områdets forsyning
Erhverv der kan indpasses i området, uden genevirkninger i forhold til omgivelserne

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
58

Notat
Bebyggelsesprocent for område HC2 og HB12 må samlet være 58
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget