Kommuneplan 2013-2025

HB11

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde mellem Hvissingevej, Vældegårdsvejog Paul Bergsøes Vej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Tæt lav

Zone
Byzone

Max højde
12 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
40

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget