Kommuneplan 2013-2025

HB10

Bestemmelser

Områdenavn
Parcelhusområde ved Østerager

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Områdets anvendelse
Åben-lav boliger
Der kan indenfor området opføres eller indrettes kollektive anlæg som fx børneinstitutioner o.l.

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 600 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
30

Notat
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget