Kommuneplan 2013-2025

HB09

Bestemmelser

Områdenavn
Hvissinge Landsby

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Områdets anvendelse
Boliger
Erhvervsformål: liberale erhverv samt mindre buikker til områdets forsyning

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 550 m²

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Notat
Området kan kun udstykkes såfremt ingen matrikler bliver på mindre end 550 m²
Karakteristisk bebyggelsesstruktur, bygningsmaterialer, hegn og beplantning skal bevares
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget