Kommuneplan 2013-2025

HB06

Bestemmelser

Områdenavn
Rækkehusområde ved Byparkvej og Fraligsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Tæt lav

Områdets anvendelse
Tæt-lav boliger
Der kan indenfor området opføres elle indrettes kollektive anlæg som f.x. børneinstitutioner o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
40

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget