Kommuneplan 2013-2025

HB03

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde ved Glentevej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Der kan indenfor området opføres eller indrettes mindre butikker til områdets forsyning

Zone
Byzone

Max. antal etager
2 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
45

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget