Kommuneplan 2013-2025

HB01

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområder i Hvissinge

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Områdets anvendelse
Boliger
Kollektive anlæg (fx børneinstitutioner, beboerlokaler o.l.)

Zone
Byzone

Max højde
14 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
50

Landskab
Der skal sikres arealer til grønne områder, der forbinder bydelen med Vestskoven. I de grønne områder kan der indpasses aktiviteter under hensyntagen til de omkringliggende boligområder

Notat
Bebyggelse mod Vestskoven må dog højst opføres med 2 etager med udnyttet tagetage
Der skal sikres arealer til adgangsveje, vejforlægninger, stier og hastighedsdæmpende anlæg
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget