Kommuneplan 2013-2025

GT01

Bestemmelser

Områdenavn
Vandværk på Ørnebjergvej

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Specifik anvendelse
Forsyningsanlæg

Områdets anvendelse
Vandværk, administration o.l

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget