Kommuneplan 2013-2025

GR07

Bestemmelser

Områdenavn
Offentligt område ved Ringvejskrydset

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Idrætsanlæg

Områdets anvendelse
Offentlige formål: kultur- og fritidsformål, undervisning, vandrehjem, parkering, cirkusplads, grønt område, park o.l samt boliger

Zone
Byzone

Max højde
15 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
100

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget