Kommuneplan 2013-2025

GR06

Bestemmelser

Områdenavn
Glostrup Stadion

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Idrætsanlæg

Områdets anvendelse
Fritidsformål, park o.l.

Zone
Byzone

Max højde
15 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
10

Notat
Projektørmaster kan opføres i en højde af indtil 30 m

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget