Kommuneplan 2013-2025

GR05

Bestemmelser

Områdenavn
Grønt område ved Nyvej

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Grønt område, park o.l.

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Der kan opføres enkelte bygninger til områdets anvendelse, såfremt områdets karakter af park ikke ændres

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget