Kommuneplan 2013-2025

GR04

Bestemmelser

Områdenavn
Vestvolden i Glostrup

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Grønt område, skov o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Notat
Der kan indenfor området kun opføres bebyggelse nødvendig for områdets anvendelse til rekreative formål
Området skal bebygges, beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget