Kommuneplan 2013-2025

GR01

Bestemmelser

Områdenavn
Solvangsparken

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Park o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
2

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget