Kommuneplan 2013-2025

GO12

Bestemmelser

Områdenavn
Rådhusområdet

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Administration

Områdets anvendelse
Offentlige formål: administration, offentlig service: rådhus, bibliotek, undervisning, institutioner, ældrecenter, ældreboliger, parkering, park o.l.
Centerformål: liberalt erhverv, kundeorienterede serviceerhverv som restaurant, café, galleri, kunsthåndværk o.l.
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max højde
15 m

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
70

Notat
Enkelte bygninger eller dele af bygninger kan tillades opført i en større højde, hvis det efter en samlet arkitektonisk vurdering kan indpasses i området
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget