Kommuneplan 2013-2025

GO06

Bestemmelser

Områdenavn
Glostrup Hospital

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Sundhedsinstitutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: sygehus, institution, vandtårn, park o.l.

Zone
Byzone

Bebyggelsesprocent
90

Landskab
Helhedskarakteren af parken og parkeringsarealerne skal sikres gennem en samlet beplantnings- og vedligeholdelsesplan

Notat
Bebyggelsesprocenten kan hæves til 120 hvis dele af parkeringen etableres i konstruktion
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget