Kommuneplan 2013-2025

GO05

Bestemmelser

Områdenavn
Nordvang

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Sundhedsinstitutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: sygehus o.l.

Zone
Byzone

Max højde
14 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
120

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget